Adresa

GATA STAV s.r.o.
Zbehy 89 
951 42 Zbehy

GSM: +421 905 797 968
email: michal.kusnier@gatastav.sk